Home Introduktie Doelstelling Stageplaats AMBI gegevens Dierenlot

Stichting de Neushoornvogel


Even voorstellen, stichting "de Neushoornvogel".


Op 18 April 1994 werd deze stichting in het leven geroepen om - ook in Nederland - daadwerkelijk iets te doen aan de vernietiging van de regenwouden en hun bewoners.

Er zijn verschillende manieren om je steentje hieraan bij te dragen.

Je kunt geld overmaken aan grote organisaties waarvan je verwacht dat ze daarmee goede dingen doen of je kunt daadwerkelijk proberen zelf een klein onderdeel van zo'n project op te pakken.

En dat laatste hebben we met de oprichting van deze stichting geprobeerd gestalte te geven.
Er zijn diverse vogels aangekocht om te proberen deze in Nederland tot voortplanting te brengen, om zo de import in te dammen en daarmee de kaalslag in de diverse regenwouden zo beperkt mogelijk te houden.

Aangezien het meestal dieren betrof die je eigenlijk alleen in dierentuinen aantreft,heeft de stichting zich eerst moeten bewijzen voordat er communicatie met deze dierentuinen mogelijk was.
Er was en is nog steeds scepsis aanwezig ten aanzien van particulieren die zich met de kweek van deze vogels bezig houden.

Misschien terecht....misschien ook niet.

In ieder geval is het stichting "de Neushoornvogel" gelukt om een groot aantal neushoornvogels - zowel groot als klein - tot voortplanting te krijgen.
Daarmee heeft het nut van deze stichting zich bewezen al zijn er inmiddels vanuit "de Overheid" maatregelen genomen om de import van dit soort dieren grotendeels aan banden te leggen.

Daarmee wordt het vrijwel onmogelijk voor particulieren om als hobby exotische dieren te houden.
Prima natuurlijk - niet iedere hobbyist doet zijn best om zijn dieren goed te verzorgen.

Aan de andere kant is het nu schier onmogelijk geworden, dat zich in de toekomst initiatieven kunnen ontwikkelen zoals deze stichting.

En bij het aan het beleid van de overheid overlaten om hiervoor met alternatieven te komen kunnen we ook onze vraagtekens zetten.
?

Hopelijk komen de mensen er op tijd achter dat de wereld waarin wij wonen, beschermd moet worden, omdat anders de ellende niet te overzien is.